หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน(ระดับประเทศ) ประจำปี2559
รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน(ระดับประเทศ) ประจำปี2559
05 Sep 2016

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน(ระดับประเทศ) ประจำปี2559

โดยประธานบริษัทฯคุณมาซาโอะ ฮาราดะและประธานสหภาพแรงงานฯคุณสมศักดิ์ สุขยอด เข้ารับมอบรางวัลจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานที่ อิมแพค เมืองทองธานี โดยบริษัทได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่2ติดต่อกัน