จัดงานฉลองการผลิตรถยนต์ครบ 3 ล้านคัน
24 Sep 2018
 
รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน(ระดับประเทศ) ประจำปี2559
05 Sep 2016
 
Job#1 J03M (Mazda CX-3) Ceremony
02 Nov 2015
 
Job#1 UP375 (New Everest)
22 Jun 2015
 
พิธีเปิดอาคารจอดรถพนักงานใหม่
09 Jul 2013
 
โครงการทำดีเพื่อพ่อ
25 Jan 2013
บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์(ประเทศไทย)จำกัด ได้จัดกิจกรรมภายในองค์กร 2 กิจกรรมคือ บริจาคโลหิตและกิจกรรมปลูกป่าโกงกาง ภายใต้โครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ" เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
Operator Day 2nd_2012
20 Jan 2012
ขอเชิญเข้าร่วมงาน The Operator Day 2012 ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมงานกับองค์กรที่มีมาตรฐานระดับโลกในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555
AAT Walk-in Interview
25 Sep 2012
ทางบริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้ที่สนใจร่วมงานกับองค์กรของเราเข้าร่วมสมัครงานในกิจกรรม Walk-in Interview ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
Operator Day
16 Jul 2012
ขอเชิญเข้าร่วมงาน The Operator Day 2012 เพื่อร่วมงานกับองค์กรที่มีมาตรฐานระดับโลกในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555
1st Export Ceremony
20 Jan 2012
ปี 2554 เป็นอีกหนึ่งปีแห่งความสำเร็จของชาวเอเอทีในการผลิตรถกระบะรุ่นใหม่ (T6) ภายใต้แบรนด์ Ford และ Mazda
Safety @ School
08 May 2012
ในเรื่องความปลอดภัยนี้ เอเอที ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งนนอกจากจะดำเนินงานและกิจกรรภายในบริษัทฯ แล้ว เรายังคิดถึงสังคมรอบข้าง และถ่ายทอดความรู้ไปยังพี่น้อง และสังคมโดยรอบเช่นเดียวกัน