หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562
21 Aug 2019

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 โดยประธานบริษัทฯ คุณเคล เคิร์นส เข้ารับมอบรางวัลจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยบริษัทได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน