หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา : ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ในระยะเริ่มแรก เอเอที ใช้เงินลงทุนกว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการสร้างโรงงานผลิตรถกระบะที่ทันสมัย มีกระบวนการผลิตครบวงจร นับตั้งแต่การขึ้นรูปรถ การประกอบตัวถัง การพ่นสี การประกอบเครื่องยนต์ และการประกอบรายละเอียด นอกจากนี้ ยังผลิต และจัดส่งชุดชิ้นส่วน รถกระบะ 1 ตัน เพื่อสนับสนุนโรงงานของฟอร์ดและมาสด้าในประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศ และได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องเป็นมูลค่ารวม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ใน พ.ศ. 2550 ฟอร์ด และมาสด้า ได้ประกาศการร่วมลงทุนเพิ่มเติมมูลค่ากว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อขยายฐานการผลิตสำหรับรถยนต์นั่งที่ใช้ เทคโนโลยีอันทันสมัย โดยติดตั้งระบบและกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติในหลายๆ พื้นที่ และมีความยืดหยุ่นสามารถผลิตรถยนต์ได้หลายรุ่น ในสายการผลิตเดียวกัน รวมเงินลงทุนร่วมกันเป็นมูลค่ากว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ