หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา : AAT Mission
AAT Mission
ลูกค้า: มอบสิ่งที่เกินความคาดหมายให้กับลูกค้าทั่วโลก
บุคลากร: พัฒนาทักษะ, ทันเหตุการณ์, มีความรับผิดชอบในการตัดสินใจและมุ่งมั่นในงาน
การดำเนินงานของบริษัท: บรรลุเป้าหมายคุณภาพสินค้าระดับโลกและมีขบวนการปฏิบัติที่ดียอดเยี่ยม
การบริหารของบริษัท: สร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินและความเติบโตระยะยาว
ความรับผิดชอบต่อสังคม: ส่งเสริมชุมชน, รักษาสิ่งแวดล้อม, และรักษาจริยธรรมของพนักงานให้อยู่ในระดับสูง
ด้วยความร่วมมือของพนักงานทุกคน และการบริหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนกระบวนการที่ดีเลิศ เอเอที จะ
  • พยายามตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลกในระดับสูงสุด
  • ผลิตรถยนต์ให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดและ เหนือกว่ารถยนต์ในระดับเดียวกันสู่ตลาดโลก
  • ดำเนินการในแต่ละกระบวนการโดย
    ตระหนักถึงคุณภาพเป็นอันดับแรก
มุ่งสร้างคุณภาพระดับโลกใน
ผลิตภัณฑ์ ด้วยกระบวนการที่ดีเลิศ ให้เกินความคาดหวังของลูกค้าทั่วโลก

บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการป้องกันมลภาวะ มุ่งมั่นในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งมั่นที่จะจัดการกระบวนการผลิต วัสดุและวิธีการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัทในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น รวมทั้งเรื่อง

  • การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
  • ลดปริมาณการใช้น้ำและจัดการน้ำเสียที่ปล่อยออกจากโรงงาน
  • ลดปริมาณของเสียโดยกระบวนการใช้ซ้ำ ลดการใช้ และรีไซเคิล
  • การจัดการอากาศเสียที่ปล่อยจากกระบวนการผลิต