หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา : ลำดับเหตุการณ์สำคัญ
ลำดับเหตุการณ์สำคัญ
ปลายปี 2536 บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และบริษัท มาสด้า มอเตอร์คอร์ปปอเรชั่น
ตกลงร่วมทุนดำเนินกิจการ
พฤศจิกายน 2538 บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้น
ตุลาคม 2540 โรงงานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
พฤษภาคม 2541 เริ่มผลิตรถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ และมาสด้า ไฟเตอร์
ธันวาคม 2541 เริ่มการส่งออกรถยนต์สู่ลูกค้าในต่างประเทศ
พฤษภาคม 2542 เริ่มการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สำเร็จรูป
มิถุนายน 2542 เริ่มการผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลฟอร์ด และมาสด้า
สิงหาคม 2543 ฉลองการผลิตรถยนต์คันที่ 100,000
มกราคม 2545 ฉลองการผลิตรถยนต์คันที่ 200,000
ต้นปี 2546 เริ่มการผลิตรถฟอร์ด เรนเจอร์ โอเพ่น แคป รถมาสด้า ไฟเตอร์ โอเพ่นแคป และ รถฟอร์ด เอเวอร์เรสต์
พฤษภาคม 2548 ฉลองการผลิตรถยนต์คันที่ 500,000
กุมภาพันธ์ 2549 เริ่มการผลิตรถฟอร์ด นิว เรนเจอร์ และรถมาสด้า บีที 50
กรกฏาคม 2549 ฉลองการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สำเร็จรูปคันที่ 200,000
กรกฏาคม 2550 ฉลองการผลิตรถยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์สำเร็จรูปคันที่ 1,000,000
พฤศจิกายน 2550 พิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานผลิตรถยนต์นั่ง
กรกฎาคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิด โรงงานผลิตรถยนต์นั่ง
ตุลาคม 2552 เริ่มการผลิตรถมาสด้า 2
กรกฎาคม 2553 เริ่มการผลิตรถฟอร์ดเฟียสต้า
กุมภาพันธ์ 2554 เริ่มการผลิตรถมาสด้า 3
กันยายน 2554 เริ่มการผลิตรถฟอร์ด ออล นิว เรนเจอร์
มีนาคม 2557 เริ่มการผลิตรถยนต์ ออล นิว มาสด้า3
สิงหาคม 2557 ฉลองการผลิตรถยนต์สำเร็จรูปคันที่ 2,000,000
พฤศจิกายน 2557 เริ่มการผลิตรถยนต์ นิว มาสด้า2 (ECO Car)
มิถุนายน 2558 เริ่มการผลิตรถยนต์ นิว เอเวอร์เรสต์
ตุลาคม 2558 เริ่มการผลิตรถยนต์ มาสด้า CX-3
กันยายน 2561 ฉลองการผลิตรถยนต์สำเร็จรูปคันที่ 3,000,000
มีนาคม 2562 เริ่มการผลิตรถยนต์ มาสด้า2 (Japan Driving school)
กรกฎาคม 2562 เริ่มการผลิตรถมาสด้า 3 (Skyactive)
มกราคม 2563 เริ่มการผลิตรถยนต์ มาสด้า CX-30
2565 เริ่มผลิตรถยนต์ มาสด้า CX-3 ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น
เริ่มผลิตรถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ เจเนอเรชันใหม่
เริ่มผลิตรถกระบะ ฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่