หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา : ความสำเร็จ
ความสำเร็จ
ด้านคุณภาพ
ปี 2542 รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002
ปี 2543 รางวัลคุณภาพมาตรฐาน QS 9000
ปี 2546 J.D. Power Pacific’s Initial Quality survey (IQS) winner for Ford Ranger
ปี 2546 รับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949 แห่งแรกในอาเซียน
ปี 2547 J.D. Power Pacific’s Initial Quality survey (IQS) winner for Mazda Fighter
ปี 2556 รับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ร่วมกับกลุ่มบริษัท Ford ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก
ปี 2558 J.D. Power 2015 Thailand Automotive Performance, (APEAL) awards (รุ่น Mazda3)
J.D. POWER 2015 Thailand Initial Quality Study Rankings (รุ่น Mazda2)
Thai Automotive Journalists Association: รถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2558 (ฟอร์ด เอเวอร๋เรส 2016)
ปี 2559 J.D. Power 2016 Thailand Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL) awards
Thai Automotive Journalists Association: รถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2559 (Mazda CX-3)
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ปี 2547 รางวัลเทียนส่องใจปี 2547 โดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ปี 2548 รางวัลชนะเลิศระดับทองในการประกวด 5ส แห่งประเทศไทย
ปี 2550 รางวัล Golden of AIDS ASO Award ปี 2550
ปี 2558-2559 รางวัล President’s Health & Safety Awards ด้าน Lifesaving Recognition
ปี 2558 รางวัล President’s Health & Safety Awards ด้าน Asia Pacific – Vehicle Operations
ปี 2560 รางวัล President’s Health & Safety Awards ด้าน Asia Pacific – Vehicle Operations
ปี 2560 รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําปี 2560
ปี 2561 รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําปี 2561
ด้านสิ่งแวดล้อม
ปี 2543 รับรองสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001
ปี 2561 รางวัลโรงงานที่มีการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs
รางวัล Zero Waste to Landfill Achievement Awards
รางวัล 3Rs+ Awards ระดับเหรียญเงิน
ด้านการศึกษาและฝึกอบรม
ปี 2559 สถานประกอบการดีเด่นการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2559
ด้านสังคมและแรงงานสัมพันธ์
ปี 2558 – 2560 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2558 (ระดับประเทศ) (ประเภทมีสหภาพแรงงาน)