หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา : Worldwide Export
Worldwide Export
หลังจากการขยายสายการผลิตรถยนต์นั่ง กำลังการผลิตโดยรวมของเอเอทีจะเพิ่มเป็น 275,000 คันต่อปี จึงนับว่าโรงงานเอเอที เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์มาตรฐานระดับโลกในภูมิภาคและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ฟอร์ด และมาสด้า ที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการยึดมั่นในคุณภาพการผลิต ดำเนินงานตามมาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติในระดับสากลมาโดยตลอด