หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / AAT นำพนักงานเข้ารับฉีดวัคซีนโควิด-19
AAT นำพนักงานเข้ารับฉีดวัคซีนโควิด-19
13 July 2021

บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (เอเอที) ได้นำพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากสำนักงานประกันสังคม เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33

ณ สวนอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลปาร์ค ปลวกแดง เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพนักงานและเพื่อรักษาความเชื่อมั่นในการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ

โดยตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 มีพนักงานของ เอเอที ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 92% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

ทั้งนี้เอเอทียังได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับทางศูนย์ฉีดวัคซีนด้วย