หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / รางวัลเครือข่ายโรงงานลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น 2565
รางวัลเครือข่ายโรงงานลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น 2565
30 September 2022

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (เอเอที) ได้รับรางวัล “เครือข่ายโรงงานลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น” จากการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการสร้างเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ปี 2565

โดยประธานบริษัทฯ คุณเคนอิจิโร ซารุวาตาริ เข้ารับมอบรางวัลจาก
รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้เอเอทีเป็น 1 ใน 4 โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับคัดเลือกจากทั้งหมด 31 โรงงานเครือข่ายจากทั่วประเทศ และจากการประเมินของที่ปรึกษาโครงการ พบว่าเอเอทีมีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศได้มากถึงได้ 44,572.84 ตันต่อปี