หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / มอบเงินช่วยเหลือให้กับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี (สวนเอเดน) จ.ระยอง
มอบเงินช่วยเหลือให้กับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี (สวนเอเดน) จ.ระยอง
03 Sep 2020

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย จำกัดและสหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้า ประเทศไทย มอบเงินช่วยเหลือให้กับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือสวนเอเดน จ.ระยอง จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภค เพื่อช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาฟื้นฟูโครงการสวนเอเดนที่เสียหายจากการประสบอุทกภัย