หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ)
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2564
30 October 2022

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2564 โดยรองประธานบริษัทฯ คุณปิยาภรณ์ ฉันทไกรวัฒน์ และประธานสหภาพแรงงานฯ คุณสมเกียรติ เจียดกำจร เข้ารับมอบรางวัลจากนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน