หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2562
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2562
09 Sep 2019

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2562 โดยประธานบริษัทฯ คุณเคล เคิร์นสและประธานสหภาพแรงงานฯ คุณสมเกียรติ เจียดกำจร เข้ารับมอบรางวัลจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่อิมแพคฯ เมืองทองธานี โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน