หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับเพชร) ประจำปี 2565
11 October 2022

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับเพชร) ประจำปี 2565 โดยประธานบริษัทฯ คุณเคนอิจิโร ซารุวาตาริ เข้ารับมอบรางวัลจาก นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน