หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ ระดับยอดเยี่ยม
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ ระดับยอดเยี่ยม
15 August 2022

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานตามแนวทาง 10 Packages และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับยอดเยี่ยม จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โดยประธานบริษัทฯ คุณเคนอิจิโร ซารุวาตาริ และรองประธานบริษัทฯ คุณปิยาภรณ์ ฉันทไกรวัฒน์ เข้ารับมอบรางวัลจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ งานเวทีเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการพร้อมยกระดับการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ห้องประชุมสโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร