หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / รางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมในพื้นที่นำร่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการด้วย 10 Packages
รางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมในพื้นที่นำร่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการด้วย 10 Packages
30 Jan 2020

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมในพื้นที่นำร่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการด้วย 10 Packages  โดยนายกรัฐมนตรี มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เอเอทีได้ดำเนินงานผ่าน 4 แผนงาน 1. อาหารและโภชนาการที่เหมาะสม 2. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และการออกกำลังกาย 3. สารเสพติด บุหรี่-แอลกอฮอล์-แอมเฟตามีนและยาเสพติดอื่นๆ 4. สุขภาพจิตและการเตรียมตัวด้านสุขภาพเพื่อเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ